Předmět činnosti

 Plošná plynofikace obcí
 Rekonstrukce stávajících rozvodů plynu
 Výstavba plynovodů s vysokým a velmi vysokým tlakem
 Dodávka a montáž regulačních stanic
 Budování průmyslových plynovodů
 Provádění zemních prací
 Drobné stavební práce
 Plynoinstalace objektů
 Obchodní a poradenská činnost v oblasti plynárenstvi
 Výstavba kanalizačních řádů
 Realizace vodovodů z PVC, lPe a litiny
 Odstraňování povodňových škod
 Opravy břehů toků a hrázíí

 

 

Kde nás najdete:

Kontakt:

GASPRO, spol. s r.o. - výstavba a rekonstrukce inženýrských sítí

Na Drahách 728, 686 04 KUNOVICE
Telefonní kontakt: 572 554 610 
E-mailové spojení: office@gaspro.cz
IČO 25517252 DIČ CZ 25517252