Výstavba plynovodních přípojek

Nová plynovodní přípojka včetně domovního plynovodu

Firma GASPRO spol. s r.o. vám zajistí zpracování projektové dokumentace plynovodní přípojky a domovního plynovodu, včetně vyřízení územního souhlasu stavby plynové přípojky stejně jako vlastní realizaci přípojky až po předání provozovateli distribuční soustavy. Poptávkový formulář (ke stažení zde).

 

Doklady, které je nutno doložit při žádosti o zhotovení plynovodní přípojky:

1. Stavební povolení nebo územní rozhodnutí s razítkem nabytí právní moci.

2. Projektovou dokumentaci plynové přípojky ověřenou provozovatelem plynovodu a stavebním úřadem.

3. Vyjádření provozovatele plynovodu k projektové dokumentaci.

4. Smlouvu o připojení k distribuční soustavě provozovatele (pouze RWE).

5. Objednávka. (formulář ke stažení zde)

 

Objednatel zajistí:

- výkopové a zednické práce (vzor výkopu a osazení skříňky HUP ke stažení zde)

 

Zhotovitel zajistí:

- montáž plynovodní přípojky v termínu dle dohody s objednatelem

- revizní zprávu včetně protokolu o tlakové zkoušce přípojky

- geodetické zaměření přípojky

- vypracování předávací dokumentace včetně přípojkové karty

- uzavření smlouvy o provozu a údržbě plynovodní přípojky mezi provozovatelem a   objednatelem plynovodní přípojky

- předání dokumentace plynovodní přípojky provozovateli do 30 dnů od její realizace

 

Pokud máte další dotazy kontaktujte p. Michala Berana  tel. 777 781 110

 

Kde nás najdete:

Kontakt:

GASPRO, spol. s r.o. - výstavba a rekonstrukce inženýrských sítí

Na Drahách 728, 686 04 KUNOVICE
Telefonní kontakt: 572 554 610 
E-mailové spojení: office@gaspro.cz
IČO 25517252 DIČ CZ 25517252